Despre mine

Bunǎ! Sunt Cristina Buliga, m-am nǎscut ȋn România, la Rǎdǎuți, și am crescut ȋn Constanța. La vârsta de 22 de ani mi-am ȋncredințat viața lui Isus și din acel moment am ȋnceput sǎ ȋnvǎț sǎ trǎiesc pentru El. Ȋn acest moment sunt cetǎțeancǎ olandezǎ și ȋmi desfǎșor activitatea ȋn România, unde m-a chemat Dumnezeu. El este Cel care ȋmi conduce viața.

Am studiat dreptul la Facultatea de Drept din cadrul Universitǎții Ecologice București. Ȋn cadrul facultǎții am studiat psihologia judiciarǎ, disciplinǎ care m-a fascinat. Am absolvit Facultatea de Drept ȋn anul 1996 și am obținut licența ȋn drept ȋn anul 2000. Printr-un curs post-universitar mi-am aprofundat cunoștințele ȋn acest domeniu.

Ȋn anul 2003 am plecat din România și m-am stabilit ȋn Spania. Acolo am fǎcut diverse cursuri pentru a cǎștiga experiențǎ ȋn domeniul ȋn care lucram – comerț internațional, fǎrǎ sǎ știu cǎ Dumnezeu avea un alt plan cu viața mea. El m-a luat din Spania și m-a dus ȋn Regatul Țǎrilor de Jos fǎrǎ sǎ am vreo idee despre ce vroia sǎ fac acolo. Cu toate acestea am știut cu certitudine cǎ Dumnezeu mǎ chema acolo.


Ȋn septembrie 2009 prin intermediul fiicei prietenei mamei mele din Statele Unite, am ajuns ȋn biserica evanghelicǎ “Levend Evangelie Gemeente” din Aalsmeerderbrug. Trei luni mai târziu pe data de 25 decembrie, biserica a organizat o searǎ specialǎ pentru toți aceia care nu aveau familiile aproape de ei sau prieteni cu care sǎ sǎrbǎtoreascǎ Nașterea Domnului Isus. Printre acești oameni mǎ aflam și eu. La un moment dat una dintre tinerele fete din biserica LEG cu care stǎteam la masǎ,  m-a ȋntrebat de ce am venit ȋn Olanda, ceea ce nu era pentru prima datǎ când cineva ȋmi punea aceastǎ ȋntrebare. Ca de fiecare datǎ am rǎspuns: ” Dumnezeu m-a adus aici dar nu știu de ce. L-am ȋntrebat timp de trei luni dar El nu mi-a rǎspuns ȋncǎ.” Dupǎ care ea a continuat: ”Ce crezi despre prostituate?” Pentru câteva zeci de secunde am rǎmas fǎrǎ glas. De fapt, știam foarte puțin despre prostituție, exploatarea sexualǎ, sau traficul de persoane, deoarece aceste subiecte erau și continuǎ sǎ fie subiecte tabu ȋn biserica baptistǎ din care fǎceam parte la vremea respectivǎ. Acesta era un domeniu despre care evitam sǎ vorbim, ignorându-l de cele mai multe ori. Cu toate acestea, cǎte odatǎ citeam articole despre victimele traficate și traficanți, așa cǎ am rǎspuns: “Nu știu ce sǎ spun, pot spune doar cǎ inima mea este plinǎ de compasiune pentru ele și nu aș vrea sǎ fiu ȋn locul lor nici mǎcar cinci secunde.” Urmǎtoarea ȋntrebare a fost: “Te-ai gândit vreodatǎ sǎ le ajuti sǎ iasǎ din prostituție și sǎ ȋnceapǎ o nouǎ viațǎ?” Aceastǎ ȋntrebare a fost ca o iluminare pentru mine; ȋn acel moment am primit rǎspuns ȋn inima mea și am știut de ce Dumnezeu mǎ adusese ȋn Olanda. Aceasta a vrut El sǎ fac – sǎ ajut aceste fete sǎ se ȋntâlneascǎ cu Isus și sǎ ȋnceapǎ o nouǎ viațǎ. Fata respectivǎ a continuat: “Am un prieten ȋn Amsterdam a cǎrui Organizație ajutǎ femeile din prostituție sǎ fie eliberate din aceastǎ formǎ de sclavie și sǎ ȋnceapǎ o viațǎ nouǎ. El are nevoie de o voluntarǎ vorbitoare de limba spaniolǎ pentru femeile din America Latinǎ.  Faptul cǎ ești româncǎ prin naștere este un avantaj suplimentar deoarece sunt foarte multe femei și fete din România care ȋși desfǎșoarǎ activitatea ȋn Cartierul Luminilor Rosii (Red Light District).


Deci, pe data de 24 ianuarie 2010 am ȋnceput sǎ lucrez ȋn organizația “Bright Fame” din Amsterdam. Am ȋnceput ca și traducatoare și am dus vestea cea bunǎ a Evangheliei acelor suflete zdrobite. Le-am arǎtat acestora dragostea lui Isus și faptul cǎ El le acceptǎ așa cum sunt.

Ȋn același timp am continuat studiile ȋn domeniul psihologiei victimei și agresorului, precum și consilierea pastoralǎ a victimelor aflate ȋntr-un program de reabilitare, care sǎ ȋnsoțeascǎ procesul de restaurare și integrare ȋn societate.

De-a lungul anilor, am colaborat cu diferite organizații din Olanda, Belgia și Italia, unde am văzut situația dramatică a fetelor exploatate în prostituție, multe dintre ele din Europa de Est și chiar din Nigeria. Cea mai profundă durere pe care am simțit-o a fost că noi, în calitate de organizații, salvam una, două chiar trei fete pe lunǎ, în timp ce traficanții și proxeneții  aduceau trei, patru, chiar și șase fete în aceeași perioadǎ de timp. Ȋn timp ce studiam acest fenomen, Dumnezeu mi-a arǎtat totul atât de clar:

A salva victimele este extrem de important. Cu toate acestea, o cale mai bunǎ și mai sigurǎ de a scǎpa de acest flagel este sǎ ȋl prevenim.

Acesta este motivul pentru care am folosit toate resursele disponibile pentru a pregǎti un proiect de prevenire pe care sǎ ȋl derulez ȋn școlile și bisericile din România, avertizând copii, tinerii și pǎrinții despre traficul de ființe umane.

Când m-am ȋntors ȋn România, ȋn anul 2015, am constatat faptul cǎ avuseserǎ loc campanii de prevenire a traficului de persoane și cǎ mai multe organizații furnizau materiale informative cu privire la traficul de ființe umane. Cu toate acestea numǎrul persoanelor implicate ȋn prevenție este foarte mic și cred cǎ implicarea mai multor persoane este esențial pentru a reuși.  Prin urmare, am început cooperarea cu organizația olandezǎ “Hart voor Bocșa”. Ei au 25 de ani de experiență în activități umanitare în orașul Bocșa din județul Caraș-Severin. Oamenii de acolo nu aveau prea multe cunoștințe despre traficul de persoane, așa că noi am început un proiect de prevenire ȋn zona respectivǎ. De asemenea, mi-am completat studiile ȋn domeniul traficului de ființe umane, printr-un curs post-universitar ȋn cadrul Facultǎții de Psihologie și Sociologie a Universității de Vest din Timișoara, România.
Îmi place să-i învăț și să îi încurajez pe tineri să-și folosească potențialul și talentele primite de la Dumnezeu, să construiască, să creeze și să lase ceva frumos în urmă. Îmi place să lucrez cu tinerii adolescenți și copiii, învățându-i să facă față situațiilor dificile de zi cu zi și să trăiască o viață semnificativă. Scopul meu este să le arăt cum să se protejeze de suferința pe care o pot avea ca urmare a implicǎrii ȋntr-o formǎ sau alta ȋn traficul de ființe umane. Iubesc să-i învăț pe copii și tineri să se iubească unii pe ceilalți și să-și cunoască adevărata valoare.

Despre ceea ce cred … Cred că credința este personală. Cred în Isus Cristos Fiul Dumnezeului celui Viu si Adevǎrat, ca Mântuitor al nostru și cred că numai prin Isus, Duhul Sfânt și Dumnezeul Atotputernic, putem avea o viață liberă și frumoasă. Cred că noi toți suntem parte a trupului lui Cristos și avem nevoie unii de ceilalți pentru a ne împlini misiunea, vocația, visele pe pământ.
Cred că dragostea lui Dumnezeu este aceeași pentru fiecare dintre noi și nu ia în considerare culoarea, simbolurile, formele sau căile noastre de exprimare.
Cred că trebuie să lucrăm împreună și să cooperăm, pentru că avem nevoie unii de ceilalți pentru a opri această sclavie modernă.
Cred că școlile, bisericile și comunitatea au un rol important în prevenirea și combaterea oricărei forme de exploatare și de sclavie.