Over mij

Hallo! Ik ben Cristina Buliga, ik ben geboren in Radauti, Roemenië, en groeide op in Constanta. Toen ik 22 jaar oud was heb ik mijn leven aan Jezus overgegeven en sindsdien leef ik voor Hem. Momenteel woon ik in Nederland en ben Nederlands staatsburger. Ik heb een bediening in Roemenië waar God me geroepen heeft. Hij is de Regisseur van mijn leven.

Ik studeerde Juridische Psychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Ecologische Universiteit, Boekarest, Roemenië. Ik ben afgestudeerd in 1996 en heb mijn master in het jaar 2000 behaald. Door middel van een postdoctorale studie heb ik mijn kennis op dit gebied verdiept.

In 2003 verliet ik Roemenië en vestigde me in Spanje. Daar volgde ik verschillende cursussen om expertise op te bouwen in het werk dat ik deed – internationale handel, niet wetende dat God een ander plan voor mijn leven had. Hij bracht me vanuit Spanje naar Nederland – hoewel ik geen idee had wat Hij wilde dat ik daar zou doen. Desondanks wist ik zeker dat het God was die mij daar naartoe riep.

Via de dochter van mijn moeders vriendin in de Verenigde Staten kwam ik in september 2009 in een evangelische kerk, de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Drie maanden later, op 25 december, organiseerde de kerk een speciale avond voor mensen die de Kerstdagen anders alleen zouden vieren, en daar was ik er een van. Daar vroeg een jonge vrouw me waarom ik in Nederland was, en het was niet de eerste keer dat ik die vraag kreeg. Zoals altijd antwoordde ik: “God heeft me hier gebracht, maar ik weet niet waarom.” Ik had het Hem de laatste drie maanden gevraagd, maar Hij had nog niet geantwoord. Zij vervolgde: “Hoe denk je over prostituees?” Even was ik sprakeloos. In feite wist ik heel weinig over prostitutie, noch over seksuele uitbuiting of mensenhandel, daar deze onderwerpen taboe waren – en zijn – in de Baptistenkerk waar ik in Roemenië bij hoorde. Ik had af en toe wel nieuws gelezen over slachtoffers van mensenhandel en de daders, dus ik antwoordde: “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet alleen dat mijn hart overloopt van medelijden met hen en dat ik nog geen 5 seconden in hun plaats zou willen zijn.”

Haar volgende vraag was: “Heb je er ooit over gedacht hen te helpen uit de prostitutie vandaan te komen en een nieuw leven te beginnen?” Deze opmerking sloeg in als een bom. Daar op datzelfde moment ontving ik het antwoord in mijn hart. Ik wist nu waarom God mij naar Nederland had gebracht. Dit was wat Hij voor mij bedoeld had: deze meisjes helpen Jezus te ontmoeten en een nieuw leven te beginnen

De jonge vrouw vervolgde: “Ik heb een vriend in Amsterdam wiens organisatie vrouwen in de prostitutie helpt vrij te komen uit deze vorm van slavernij en overnieuw te beginnen. Hij heeft

een vrijwilliger nodig die Spaans spreekt voor de vrouwen uit Latijns-Amerika. Het feit dat jij Roemeense van geboorte bent is een extra voordeel, omdat er veel Roemeense vrouwen en meisjes op de Wallen, het prostitutiegebied, in Amsterdam werken.

En zo begon ik op 24 januari 2010 bij de organisatie “Bright Fame” in Amsterdam te werken. Ik begon als vertaler en bracht het goede nieuws van het Evangelie aan deze gebroken zielen. Ik vertelde hen van Jezus’ liefde en dat Hij hen accepteert zoals ze zijn. In de tussentijd vervolgde ik mijn studies in de psychologie van slachtoffer en agressor, alsmede pastorale counseling aan slachtoffers in een rehabilitatieprogramma om het herstel- en re-integratieproces in de maatschappij te begeleiden.

Gedurende enkele jaren werkte ik met verschillende organisaties in Nederland, België en Italië. Ik zag de dramatische situatie van meisjes die uitgebuit werden als prostituee, velen van hen afkomstig uit Oost-Europa en zelfs Nigeria. De diepste pijn die ik voelde, was dat wij als organisaties één, twee of drie meisjes redden, terwijl mensenhandelaren en pooiers in hun plaats drie, vier of meer meisjes binnenbrachten. Tijdens het bestuderen van dit fenomeen maakte God me duidelijk:

Het redden van slachtoffers is uitermate belangrijk. Echter een betere en veiligere manier om van deze plaag af te komen is het te voorkomen.

Dat is de reden waarom ik alle beschikbare bronnen ging analyseren als voorbereiding op een preventieproject voor Roemeense scholen, om jonge mensen te waarschuwen voor mensenhandel.

Toen ik in 2015 naar Roemenië terugkeerde, ontdekte ik dat er preventiecampagnes tegen mensenhandel werden gehouden en dat verschillende organisaties informatiemateriaal ter beschikking stelden. Persoonlijke betrokkenheid ontbrak echter en ik geloof dat dit essentieel is. Zonder mensen die de jongeren overtuigen van de ernst van de zaak, met hen in gesprek gaan en hun vragen beantwoorden, heeft preventie weinig kans van slagen.

Daarom zocht ik samenwerking met de Nederlandse stichting “Hart voor Bocşa”. Zij hebben 25 jaar ervaring op humanitair gebied in de stad Bocşa in de provincie Caraş-Severin. De mensen daar hadden weinig kennis over mensenhandel, daarom zijn we daar een preventieproject gestart.

Ik behaalde in de tussentijd mijn master in preventie aan de Faculteit Psychologie en Sociologie aan de Western University Timişoara in Roemenië.

Ik vind het heerlijk om jonge mensen te onderwijzen en aan te moedigen om hun volle potentieel te bereiken en de talenten die ze van God hebben ontvangen te gebruiken, om te creëren en te bouwen en iets waardevols achter te laten. Ik vind het ook fijn om met jonge tieners en kinderen te werken, hen te leren omgaan met moeilijke situaties in het leven van alledag en op een betekenisvolle manier in het leven te staan. Mijn doel is om hen te tonen hoe zij zich kunnen beschermen tegen lijden ten gevolge van mensenhandel. Ik houd ervan hen te leren hun werkelijke waarde te kennen en van elkaar te houden.

Wat mijn geloof betreft ….. volgens mij is geloof persoonlijk. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God, als onze Redder, en ik geloof dat wij alleen door Jezus onze Heer, de Heilige Geest en de Almachtige God een zinvol leven kunnen leiden in ware vrijheid.

Ik geloof dat wij allen deel zijn van het Lichaam van Christus en dat wij elkaar nodig hebben om Zijn missie, roeping, dromen op aarde te kunnen verwezenlijken.
Ik geloof dat Gods liefde voor ieder van ons gelijk is en dat onze huidskleur, uiterlijke kenmerken, vormen en manier van expressie voor Hem onbelangrijk zijn.