Donaties

Mocht u dit belangrijke werk van Cristina willen ondersteunen dan kan dat via rekeningnummer NL29 RABO 0300 180195 t.n.v. Stichting GA, Aalsmeerderbrug onder vermelding van HT RO-NL (dit staat voor Human Trafficking Roemenië-Nederland).

De stichting GA is ANBI gecertificeerd, dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.