Herstel

Genezing

Dit is een proces van fysiek en emotioneel herstel van een persoon die een moeilijke of pijnlijke situatie heeft meegemaakt.

De drie fases waaruit het herstelproces is opgebouwd zijn:

  • Psychologische begeleiding
  • Pastorale begeleiding
  • Mentoring

Gebed

Dit maakt deel uit van de oorlogvoering die mensen oproept om als christenen de strijd tegen slavernij aan te gaan. Toen Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelde, was Hij duidelijk over de verantwoordelijkheid van Christenen om iets te doen aan kwesties zoals mensenhandel. Toen ze Hem vroegen wat er nodig is om het eeuwige leven te beërven, antwoordde Jezus onmiddellijk dat we God met heel ons hart moeten liefhebben en onze naaste als onszelf. Hij wees naar iemand die zorgde voor een sociaal uitgestoten vreemdeling die was beroofd, geslagen en voor dood achtergelaten.

Jezus zei: “Ga heen en doe evenzo”.  In Lukas 4:18-19 beschrijft Jezus Zijn missie. Deze omvat evangelisatie, genezing, verkondiging van vrijlating aan gevangenen en in vrijheid stellen van onderdrukten. Dat is ook onze opdracht vandaag.

De christelijke kerken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het uitroeien van mensenhandel als zij erbij betrokken raken.