Preventie

Bewustwording, kennis en begrip van mensenhandel alleen op het niveau van overheids- en niet-gouvernementele instellingen is niet voldoende om het fenomeen mensenhandel te bestrijden. Dit verschijnsel moet de hele samenleving kennen en begrijpen. Hoewel het begrip mensenhandel inmiddels bekend is bij het grote publiek, is het inzicht in het verschijnsel in feite oppervlakkig, er is geen werkelijk begrip van de omvang en de ernst ervan.

Preventie moet worden gedaan door:

 1. Educatie:  dit is de meest elementaire manier om moderne slavernij te bestrijden. Als elk land ter wereld zijn eigen inwoners zou informeren over mensenhandel en hoe men bij de strijd daartegen betrokken kan worden, zal deze uiteindelijk afnemen en verdwijnen.
  Bewustwording moet op de scholen beginnen. Onderwijs op dit gebied zal de perceptie van de samenleving over mensenhandel veranderen.

  Hoe doen we dat?

  • Preventielessen – de visie achter preventielessen is om scholieren en studenten een sterke basis te geven voor effectieve vaardigheden om mensenhandel te voorkomen en niet het slachtoffer van mensenhandelaren te worden.
  • Training – tijdens preventietraining worden vaardigheden ontwikkeld door bewezen preventiestrategieën te onderwijzen, kennis over te dragen en leerkrachten, studenten en ouders te helpen preventie positief te blijven benaderen.
 2. Workshops voor jongeren en kinderen– Door bepaalde activiteiten kunnen zij hun waarde leren kennen. Ook leren zij de betekenis van zelfrespect en respect voor anderen en hoe belangrijk het voor hen is om hun aandeel te leveren in het in stand houden van de morele en menselijke waarden in de samenleving waarvan ze deel uitmaken.
 3. Workshops voor docenten – om hen te instrueren hoe zij hun studenten kunnen beschermen, hoe ze een risicosituatie en/of een slachtoffer in hun klas kunnen herkennen en waar ze een situatie van mensenhandel kunnen melden.
 4. Workshops voor ouders – om ouders te informeren over mensenhandel. Ook kunnen zij leren hoe ze een specifieke risicosituatie kunnen hanteren en daar met hun kinderen over communiceren, evenals over wat de kinderen nodig hebben en hoe zij hen kunnen beschermen tegen verkeerde contacten en uitbuiting. Het is heel belangrijk om de instellingen te kennen waar uitbuiting van hun kind of andere mensen gemeld moeten worden.
  Ouders worden bewust gemaakt dat een kind geen object is dat zomaar ergens of onder de hoede van zomaar iemand kan worden achtergelaten. Voorts wordt benadrukt hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot de sociale netwerken waar het kind in deelneemt.