Mensenhandel

Mensenhandel is de moderne slavernij van de 21e eeuw en is een wereldwijde bedreiging geworden. Het is een ernstige misdaad en een grove schending van mensenrechten die de vrijheid, integriteit en waardigheid van mannen, vrouwen en kinderen aantast.

Wat is mensenhandel?

Artikel 3, paragraaf (a) van het Protocol om Mensenhandel te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen, bekend als het Palermo Protocol dat in het jaar 2000 is aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en ondertekend door 150 landen, geeft de volgende omschrijving:

Het verhandelen van Personen in de zin van werving, vervoer, overdracht, huisvesten of ontvangen van personen, door middel van bedreiging of het gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude, bedrog, machtsmisbruik of een positie van kwetsbaarheid of het geven of ontvangen van betaling of voordelen om toestemming te verkrijgen van een persoon die zeggenschap heeft over een andere persoon, met het oog op uitbuiting.

Uitbuiting van mensen omvat ten minste: alle vormen van seksuele uitbuiting, dwangarbeid of diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, lijfeigenschap of het verwijderen van organen, immigratie.

Hoeveel mensen worden tegenwoordig op de wereld verhandeld?

Volgens een rapport van september 2017 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Walk Free Foundation:

 • Zijn naar schatting 24,9 miljoen slachtoffers gevangen in moderne slavernij.
 • Bestaat 71% van de slachtoffers van mensenhandel over de hele wereld uit vrouwen en meisjes en 29% uit mannen en jongens.
 • Zijn 15,4 miljoen slachtoffers (75%) 18 jaar of ouder en wordt het aantal kinderen jonger dan 18 jaar geschat op 5,5 miljoen (25%).
 • Is de regio Azië-Pacific goed voor het grootste aantal dwangarbeiders – 15,4 miljoen (62% van het wereldwijde totaal). Afrika heeft 5,7 miljoen (23%), gevolgd door Europa en Centraal-Azië met 2,2 miljoen (9%). Noord- en Zuid-Amerika vertegenwoordigen 1,2 miljoen (5%) en de Arabische staten zijn goed voor 1% van alle slachtoffers.
 • Gaat mensenhandel al of niet gepaard met reizen naar de bestemming van uitbuiting: 2,2 miljoen (14%) van de slachtoffers van dwangarbeid verhuisde binnenslands of internationaal, terwijl 3,5 miljoen (74%) van de slachtoffers van seksuele uitbuiting buiten het thuisland verbleven.

Hoeveel van deze slachtoffers worden gered?

Helaas melden alle rapporten van veel gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties dat

slechts 1% van slachtoffers van mensenhandel wordt gered.

Wat weten we over de winst van mensenhandelaren?

 • Mensenhandel staat op de tweede plaats na drugshandel. Dat betekent dat dit ‘bedrijf’ de snelst groeiende criminele activiteit ter wereld is.
 • Volgens het ILO-rapport uit 2014 bedraagt de winst die mensenhandelaren met mensenhandel maken ongeveer $ 150 miljard per jaar. Onderstaand is een uitsplitsing van de winst per sector.
 • $99 miljard uit commerciële seksuele uitbuiting
 • $34 miljard in de bouw, productie, mijnbouw en nutsbedrijven
 • $9 miljard in landbouw, inclusief bosbouw en visserij
 • $8 miljard dollar wordt jaarlijks bespaard door particuliere huishoudens die huishoudelijk personeel in dienst hebben in een constructie van dwangarbeid.